Posted by Nidzam Kadir

DAYA SARING BAGI MAKLUMAT

1. Islam menyeru agar umatnya mencari ilmu. Termasuk dalam makna ilmum ialah maklumat, info dan sebagainya.

2. Namun bukan semua info yang diterima boleh dipercayai bulat-bulat.

3. Dalam surah al-Hujurat ayat 6, Quran mengajar konsep mencari bukti jika ada satu berita disampaikan. Dalam satu riwayat bacaan, Ia mengajar konsep mencari ketetapan.

4. Dalam riwayat sunnah, Nabi saw memberi kebenaran untuk meriwayatkan hadis daripada ahli kitab. Dalam istilah, disebut riwayat Israiliyyat. Namun Nabi memberi panduan agar jangan membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Konsepnya agar disiasat terlebih dahulu.

5. Dalam satu riwayat hadis, Nabi saw bersabda mafhumnya : "Memadai bagi seseorang individu akan dosa jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar".

6. Konsepnya perlu ada daya saring terhadap setiap maklumat.

7. Hari ini, maklumat boleh diperolehi melalaui akhbar, majalah, buku, internet dan sebagainya. Sewajarnya ia tidak diterima bulat-bulat. Juga jangan ditolak begitu sahaja.

8. Fikir, kaji, saring dan ambillah yang terbaik.