Posted by Nidzam Kadir

KALIMAH ALLAH

1. Allah adalah tuhan bagi seluruh alam. Ini dinyatakan dalam surah al-Fatihah ayat 2.

2. Hasrat sebahagian penganut bukan muslim untuk menggunakan lafaz Allah sebagai rujukan kepada Tuhan yang mereka sembah adalah satu perkembangan positif. Ia satu pengiktirafan kepada kewujudan Allah.

3. Ini boleh membuka ruang yang lebih luas untuk berdakwah dan mencari hakikat tuhan yang sebenar.

4. Namun wujud juga nilai yang negatif.

5. Antaranya pencemaran terhadap kalimah Allah. Allah dalam aqidah Islam adalah tuhan yang esa, tidak beranak, tidak dilahirkan dan mempunyai segala sifat kesempurnaan. Namun hakikat ketuhanan dalam masyarakat Kristian berdasarkan konsep triniti. Triniti membawa maksud bahawa tuhan terdiri daripada tiga entiti yang menjadi satu. Aqidah triniti ditolak oleh al-Quran.

5. Persoalan yang perlu dikaji, wujudkah kalimah Allah dalam kitab-kitab suci? Dalam al-Quran, memang wujud kalimah Allah ketika ayat al-Quran ditujukan kepada golongan ahli kitab.

6. Bagaimana dengan Bible yang terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adakah lafaz Allah wujud dalam versi bahasa Inggeris, Jerman, Perancis dan Arab? Jika tidak wujud, bermakna ia memang bukan istilah yang diterima dalam Bible hari ini. Jika wujud, bilakah kewujudannya dan adakah lafaz Allah adalah asal atau sekadar meminjam kalimah Arab.

7. Dikhuatiri kekeliruan juga mungkin berlaku di kalangan masyarakat muslim dan bukan muslim. Mungkin kan wujud kefahaman bahawa Islam dan Kristian adalah agama yang sama kerana tuhan kedua aagama ini disebut Allah. Akhirnya wujud pula pluralisma agama. Akhirnya mungkin wujud fahaman bahawa kita bebas untuk menganut Islam atau Kristian kerana tuhannya adalah Allah.

8. Faktor bahasa perlu difahami dengan baik. Adat masyarakat juga perlu diraikan. Konsep menutup pintu-pintu ke arah maksiat wajar difahami dengan baik.

9. Akhirnya perkara ini perlu difahami dengan tenang. Setiap individu muslim perlu memililki kefahaman aqidah tauhid yang jelas dan mantap. Apa jua yang berlaku, insyaAllah kita akan selamat.