Posted by Nidzam Kadir

BERIBADAH DAN DITERIMA ALLAH

1. Ada dua konsep yang boleh difahami dalam beribadah iaitu SAH dan MAQBUL.

2. Penekanan dan fokus banyak ditumpukan kepada konsep SAH. Ia merangkumi proses rukun, syarat dan perkara yang membatalkan.

3. Namun ramai juga muslim yang tidak meningkatkan kualiti ibadah bagi memastikan ia MAQBUL.

4. Dalam surah al-Maidah ayat 27, dikisah kisah dua anak Nabi Adam yang mempersembahkan korban. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ibadat yang diterima hanya daripada golongan yang bertaqwa.

4. Dalam suatu riwayat hadis sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir, suratan amalan baik dibawa pada hari Qiyamat.Namun Allah memerintahkan agar beberapa amalan soleh dibuang. Malaikat pun erpinga-pinga lalu bertanya kepada Allah akan sebabnya. Allah menjawab bahawa sesuatu amalan bukan kerana Allah tidak akan diterima.

5. Dalam doa, ada lafaz doa agar Allah menerima amalan yang kita lakukan. Selepas solat berjamaah, imam akan berkata "Taqabala Allah minna wa minkum..." yang bermaksud "Semoga Allah menerima daripada kita dan juga kamu...".

6. Dalam surah al-Haj ayat 37, keredhaan Allah tidak boleh dicapai dengan daging dan darah haiwan korban. Yang boleh mendapat keredhaan Allah ialah nilai taqwa.

7. Maka sepatutnya kita ikhlas dalam beribadah agar Allah menerimanya dengan baik.